Geschiedenis

Geschiedenis


Actinia Diving Middelkerke (afgeleid van de Latijnse familienaam voor de paardenanemoon Actinia Equina)

werd in 1977 opgericht door een aantal vrienden die hun passie wensten om te zetten in realiteit.

In die tijd was het zeker geen evidentie om duiker te zijn.

Doorzetting, studie en veel trainen was de boodschap.


Michel Vereecke, één van de oprichters en motor bij de oprichting,

bouwde een ware duikschool uit.

Het zwembad van Middelkerke werd de bakermat voor training en ontspanning

en was daardoor het centrale punt voor de club.

Elke woensdag werden veel grenzen verlegd in de wekelijkse training.


Later werd een wekelijkse training als onvoldoende beschouwd.

Onder het voorzitterschap van huidig voorzitter Freddy Bluekens werd dan ook besloten

om zowel op maandag als op woensdag een trainingsuur in te lassen.


Naast de training werd het napraten in het clublokaal één van de belangrijke factoren

die van Actinia Diving Middelkerke een echte vriendenclub maakt!

Diverse clubhuizen, die ons door de jaren heen door de gemeente ter beschikking werden gesteld,

werden omgetoverd in een echte nautilus.

Ondertussen is onze laatste stek gelegen in het nieuwbouwgedeelte dat aan het zwembad werd bijgebouwd.


Onze club telde, door de jaren heen, gemiddeld een 40-tal leden per jaar. Soms zijn er vrienden die afhaken en die we dan met spijt in het hart zien vertrekken.

Gelukkig komen er elk jaar opnieuw nieuwe leden proeven van het avontuur. Een harde kern blijft er steeds voor zorgen dat ook het duikonderricht up-to-date blijft, zodat iedereen kan genieten van een leuke sport die voldoening geeft aan jong en oud, man of vrouw, elk op zijn/haar niveau.Jeugdduiken


Onder impuls van duikinstructeur Ronny Houck

werd op zaterdag 18 maart 2006 gestart met de afdeling "jeugdduiken".


Na maanden voorbereiding door de raad van bestuur,

met het oog op veiligheid, kindvriendelijkheid en aangepast materiaal,

kon er gestart worden..Een zestal kinderen tussen 8 en 14 jaar kwamen naar de kennismakingsles.

Van die zes schreven er zich uiteindelijk vijf in als lid van de afdeling jeugdduiken.


In 2016 bestond de jeugdafdeling 10 jaar en zijn er al

verschillende jeugdduikers doorgegroeid naar de volwassenen.ACTINIA DIVING MIDDELKERKE is "The place to be"!