Structuur en werking

Structuur en werking


Onze duikschool is aangesloten bij verschillende organisaties waarvan je hieronder een overzicht vindt.

Werken volgens deze structuur is een noodzaak om internationale erkenning te bekomen

voor wat betreft opleidingen en brevetten.
 
Bij al onze opleidingen volgen wij de normen opgelegd door de Vlaamse liga NELOS.


Wij worden geklasseerd als duikschool, wat wil zeggen dat we minstens één NELOS-instructeur in onze club hebben. Daardoor kunnen wij, via NELOS, internationaal erkende duikbrevetten afleveren.


Onze instructeurs:

  • Ronny Houck, 1* instructeur en jeugdduikinstructuur


Onze assistant instructeurs:

  • Word jij de volgende?


Onze jeugdduikbegeleiders:

  • Ronny Houck
  • Freddy Bluekens
  • Marnix Vanhooren
  • Andy Magherman


Allen worden bijgestaan door verschillende gemotiveerde 3* duikers.


Op deze manier kan je 4 opeenvolgende duikbrevetten behalen, van 1*D tot 4*D/AI.


Het eerste duikbrevet (1*Duiker), is relatief eenvoudig te behalen. Ieder ander brevet kan je behalen na het afleggen van een aantal "openwater proeven", een theoretisch examen en een praktisch examen in het zwembad.

Uiteraard hangt het slagen voor deze proeven af van inzet tijdens de training.

Training kan dus steeds tot een hoger brevet leiden, dit volgens je eigen mogelijkheden.

Zo kan het behalen van een 4*D/AI-brevet wel enkele jaren in beslag nemen. Hier staat tegenover dat het door de duiker behaalde NELOS-brevet hoger wordt aangeschreven in vergelijking met andere federaties op wereldvlak.


Na het behalen van het 4*D/AI-brevet kan je uiteraard nog verder gaan en deelnemen aan de opleiding om instructeur te worden.


Om deze waarden te verzekeren staat een dynamische club voor je klaar die duikmateriaal aan zijn leden uitleent en op regelmatige basis clubduiken organiseert.


Naast de duiker als clublid wordt ook de familie niet vergeten en bij diverse activiteiten betrokken.


WEVOS

West-Vlaamse Vereniging voor Onderwateronderzoek en Sport

West-Vlaamse koepelvereniging

NELOS

Nederlandstalige Vereniging van Onderwateronderzoek en Sport

Vlaamse liga

BEFOS

Belgische Federatie voor Onderwateronderzoek en Sport

Belgische federatie

CMAS

Confédération Mondiale des Activité Subaquatiques

internationale federatie